Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση Χριστουγεννιάτικης γιορτής


  Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας για να παρακολουθήσετε τη μάχη των φετινών Γλυκών, από τους μαθητές των μικρότερων τάξεων του Σχολείου μας.
  Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα συγκρούονται ανελέητα για το επικρατέστερο έδεσμα των Χριστουγέννων.
* Όσοι από τους γονείς το επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν γλυκά και αλμυρά εδέσματα για τον μπουφέ μας.

Το έργο καθώς και το σχέδιο της πρόσκλησης βασίζονται στη γνωστή παιδική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κυριάκου Χαρίτου "Φον Κουραμπιές Εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη" και σας την προτείνουμε ανεπιφύλλακτα.

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

"Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο"

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, και έχοντας επιλέξει το πρόγραμμα "Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο", μελετήσαμε το λογοτεχνικό βιβλίο "Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου" της Άλκης Ζέη! Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ανέλυσαν τους χαρακτηρες του βιβλίου και επεξεργάστηκαν τα γεγονότα της ιστορίας!

Στόχος ήταν η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της αγάπης των λογοτεχνικών βιβλίων από τα παιδιά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του βιβλίου απο τους ιδιους τους μαθητες:


ΕκδήλωσηΤρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ίδρυση Σχολής Γονέων


Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας στηρίζει την ίδρυση Σχολής Γονέων σε χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας, με σκοπό τη στήριξη των γονέων κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μελλοντικών γονιών, να ανταποκριθούν κατά το δύσκολο ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και εκπαιδευτικών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και μελλών άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου του έργουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο NομόΑρκαδίας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
·  Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
· Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
· Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
· Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
· Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·  Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·  Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·  Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
· Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
· Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
· Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
· Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες


Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
· Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
· Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
· Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
· Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
· Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
·           Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
·           Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
·           Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
·           Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
·           Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
·           Θέματα διατροφής
·           Σημασία της σωματικής άσκησης
·           Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
·           Σεξουαλική Αγωγή
·           Τρίτη ηλικία και οικογένεια
·           Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
·           Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
·           Επαγγελματικός Προσανατολισμός
·           Κατανάλωση και Διαφήμιση
·           Οικογενειακός Προϋπολογισμός
·           Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
·           Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
·           Προώθηση της ισότητας των φύλων
·           Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
·           Συνεργασία γονέων-μεταναστών
·           Ψυχολογική Υποστήριξη
·           Αγωγή Υγείας
·           Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
·           Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ και αφού την εκτυπώσετε να την αποστείλετε στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Το νέο σχολείο μας

Το σχολείο μας μετά τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο καιρό..


Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Ιματιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας

H Ιματιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας & Κυνουρίας λειτουργεί για το σχολικό έτος 2014-2015 ως εξής

1) Για τα παιδιά ηλικίας Δημοτικού Σχολείου
Κάθε Δευτέρα 9.00΄-11.00΄ π.μ. στο κτίριο πίσω από τον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τρίπολη.

2) Για τα παιδιά ηλικίας Γυμνασίου
Κάθε Πέμπτη 4.30΄-6.00΄μ.μ. στο κτίριο της Ι.Μ. Μαντινείας & Κυνουρίας (Σχολή Βυζαντινής Μουσικής) στην πλατεία Ανεξαρτησίας (Εθνάρχου Μακαρίου Γ΄) στην Τρίπολη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι γονείς να απευθύνονται στους ιερείς των ενοριών τους

καθώς επίσης και στην Ι.Μ. Μαντινείας & Κυνουρίας.